Upozornění vlastníka na možný pád jeho stromu je splnění preventivní povinnosti majitele pozemku, kterému škoda v důsledku pádu stromu hrozí

Majitel pozemku, kterému hrozí škoda v důsledku pádu sousedova stromu, se musí snažit zakročit k odvrácení případné škody. Dostatečné je upozornění vlastníka na polovyvrácené a nakloněné stromy a na potřebu provést vhodná opatření. Upozornění vlastníka stromu je přiměřené okolnostem i možnostem majitele ohroženého pozemku. Nereagování vlastníka stromu na upozornění je jednoznačným porušením prevenční povinnosti. Vlastník stromu musí v rámci prevenční povinnosti provádět opatření snižující možnost vzniku újmy na zdraví a škody na majetku a musí činit opatření ke jejich odvrácení.

Další informace

  • Instance: Ústavní soud
  • Datum rozhodnutí: 20.únor 2002
  • Právní předpisy: Lesní zákon