Odpovědnost vlastníka lesa – ohrožení životního prostředí (správněprávní odpovědnost)

Vlastník lesa odpovídá za stav svého lesa a je povinen stromy napadené kůrovcem odstranit v  termínech, jak mu ukládá lesní zákon. Je odpovědný za ohrožení životního prostředí, pokud v důsledku jeho opomenutí dojde k výletu kůrovce a ohrožení dalších částí lesa. V těchto případech na vlastníka lesa dopadá správní odpovědnost. Odpovědnostní následky nastávají v době, kdy po stanoveném datu nebylo kůrovcem napadené dřevo z lesa vyvezeno a na stromech byly patrné výletové otvory, dokládající rozšíření kůrovce do okolí.

Další informace

  • Instance: Nejvyšší soud
  • Datum rozhodnutí: 16.říjen 2013
  • Právní předpisy: Lesní zákon